Array

Composición de Fertilizantes

Fertilizante / abono: Nitrato de Amonio

Grado: 37-0-0

Análisis / Composición: 18.5% N-NO3, 18.5% N-NH4

Formula: NH4NO3

 

Fertilizante / abono: Sulfato de Amonio

Grado: 21-0-0

Análisis / Composición: 21% N-NH4, 73% SO

Formula: (NH4)2SO4

 

Fertilizante / abono: Nitrato de Calcio

Grado: 15.5-0-0 19

Análisis / Composición: 14.4% N-NO3, 1.1% N-NH4, 19% Ca

Formula: Ca(NO3)2      

 

Fertilizante / abono: Nitrato de Magnesio

Grado: 11-0-0 0-9.6

Análisis / Composición: 11% N-NO3, 9.6% Mg

Formula: Mg(NO3)2

 

Fertilizante / abono: Sulfato de Magnesio

Grado: 0-0-0 – 0-9.1

Análisis / Composición: 9.1% Mg, 14% S (42% SO4)

Formula: MgSO4

 

Fertilizante / abono: Fosfato Monoamonico(MAP)

Grado: 12-61-0

Análisis / Composición: 12% N-NH4, 26.5% P (61% P2O5)

Formula: NH4H2PO4

 

Fertilizante / abono: Fosfato Monopotásico (MKP)

Grado: 0-52-34

Análisis / Composición: 22.5% P (52% P2O5), 28% K (34% K2O)

Formula: KH2PO4

 

Fertilizante / abono: Nitrato de Potasio

Grado: 13-0-46

Análisis / Composición: 13% N-NO3, 38% K (46% K2O)

Formula: KNO3

 

Fertilizante / abono: Sulfato de Potasio

Grado: 0-0-52

Análisis / Composición: 43% K (52% K2O), 18% S (54% SO4)

Formula: K2SO4